Metosel on juba 90 aastane kogemus suurköögiseadmete tarnimisel. Oleme oma valdkonna turuliidrid Põhjamaades, Balti riikides ja Beneluxi-maades. Kuulume ALI-gruppi. Metosel on 750 töötajat üheksas erinevas riigis.

 

Kvaliteet ja keskkond

Keskkonna tähtsus on suurenenud

Me oleme vastutavad oma keskkonna eest. Töötame professionaalsete köökidega planeerimis-, tootmis- ja tarneprotsessis pidevalt välja uusi, varasemast keskkonnasõbralikumaid lahendusi. Teeme parenduste saavutamiseks aktiivselt koostööd oma klientide, kaubatarnijate ja teenindusfirmadega.

Suurköögi elutsükliga seotud keskkonnakoormust saab vähendada tootelahendustele lisaks ka asjatundliku kasutamisega. Köögiseadmete investeeringud tehakse tavaliselt paljudeks aastateks, isegi aastakümneteks, seetõttu köögiplaneerimisel tehtud lahenduste mõju ulatub kaugele tulevikku. Professionaalse koolituse ja hooldusteenuse abil on võimalik isegi peale kasutamise algust otsustavalt mõjutada seda, milliseks kujuneb köögiseadmete keskkonnakoormus elutsükli ajal. Aastal 2000 analüüsiti Metoses nõudepesumasinatele elutsüklit. Uuringu tulemusena selgus, et seadme valmistamine ja müük koos transpordiga moodustasid vaid 1% masinate kogu elutsükli aegsest keskkonnakoormusest. Kõik muu tuleb kasutamisest.Metos osaleb üleriigilises vanade seadmete vastuvõtu- ja taastöötlussüsteemis. Tagame, et kõik taastöödeldavad materjalid antakse uuesti tootmisesse.

Kliendikesksus

Arendame tooteid ja teenuseid koostöös klientidega. Selgitame põhjalikult välja klientide soovid ja vajadused, millega saame tagada planeerimiseks õiged
lähtekohad. Kogume aktiivselt klientidelt tagasisidet ja arvestame seda oma toimingutes.

Oskused

Koolitame aktiivselt oma personali, mõistmaks klientide toiminguid ja töökeskkonda, suurköökide protsesse, tootetehnoloogiaid. Arendame aktiivselt uusi lahendusi, mis parandavad klientide konkurentsivõimet. Samuti arendame oma tööprotsesse, et saaksime pakkuda senisest tõhusamaid ja ökonoomsemaid
lahendusi.

Jätkuvus

Pakume klientidele lahendusi, mis on majanduslikult soodsad kogu nende elutsükli ajal. Loome ja hoiame pikaajalisi kliendisuhteid. Töötame ka edaspidi selle nimel, et Metos oleks soovitud koostööpartner.