Mõõdistatud paigaldusjoonised

 

Peale tehnoloogilise plaani AutoCAD joonise koostamist (kogu köögi paigutuse kohta), tehakse mõõdistatud paigaldusjoonis, mis siasaldab vee-, kanalisatsiooni- ja elektriühenduste kohti. CAD-mõõdistus tehakse peale tellimuse esitamist tasuta. Erisoovi korral võime koostada ka 3D- joonised, mis illustreeriksid konkreetset lahendust.

 

 

 

koulu

 

content/washroom.jpg