Metosel on juba 90 aastane kogemus suurköögiseadmete tarnimisel. Oleme oma valdkonna turuliidrid Põhjamaades, Balti riikides ja Beneluxi-maades. Kuulume ALI-gruppi. Metosel on 750 töötajat üheksas erinevas riigis.

Üldised protseduurijuhised Metose seadmetele

elektrikatkestuste korral

                                                     

Eelinfo kohaselt on etteplaneeritud elektrikatkestuste kestus ca 1-2 tundi.

Parim meede ohutuse tagamiseks ja tehniliste probleemide vältimiseks taaskäivitamisel on olukorda ette näha ning seade enne elektrikatkestust välja lülitada. Seadme kontrollitud välja lülitamine hoiab ära võimalikud elektrikatkestust tingitud ohtlikud olukorrad ja hilisemad probleemid.

Erandiks on külmseadmed, mida ei tohiks välja lülitada ja elektritoite taastumisel käivituvad need automaatselt. Elektrikatkestuse ajal on soovitav vältida külmkappide uste avamist, et vältida kapi sisetemperatuuri tõusu ja toiduainete riknemist. Kiirjahutus- või külmutusprogrammi ajal toimunud elektrikatkestuse korral on vajalik teostada toodangu temperatuurikontroll eraldi käsitsi termomeetriga ja tegutseda vastavalt sellele.

Elektrikatkestuse ajal töös olnud elektroonilise juhtimisega seade võib elektritoite taastumisel kuvada ekraanil teadet voolukatkestusest või sümboleid pF (power failure). Teavitus ei nõua tavaliselt lisameetmeid, vaid on juhtelektroonika teade voolukatkestusest.

Muud abinõud elektrikatkestuse korral:

  • Aktiveerige seadme hädastopp-lüliti (olemasolul).
  • Lülitage seadme pea- ja/või juhtlülitid välja (olemasolul).
  • Sulgege seadme veekraan (olemasolul).
  • Tühjendage kõik boilerid ja mahutid (olemasolul).
  • Eemaldage kuivatitest toodang ja asetage laiali laotatult, et see jahtuks.

Ohuolukorrad:

  • Kui elektromehhaaniline seade on elektrikatkestuse hetkel töös, tekib elektritoite taastumisel kontrollimatu käivitumise oht. Sellisel juhul tuleb tähelepanu pöörata kütteseadmetele nagu näiteks fritüürid, grillid, küpsetusplaadid, pliidid jne. Kontrollige ja veenduge, et nende pinnad oleks puhtad ja vabad ning neile ei ole asetatud potte, panne, tööriistu või tuleohtlike materjale.
  • Fikseeritud veeühenduse ja avatud veekraaniga seade, millel on sisselülitatud toitelüliti, võib elektritoite taastumisel automaatselt aktiveerida seadme veega täitmise ja järelevalveta olekus tekitada veekahjustuste ohu.

Seadme käivitamine pärast elektrikatkestust:

Lähtesta seadme toite- ja/või hädastopp-lülitid ja ava veekraanid ning teosta seadme käivitus tavapäraselt. Peale seadme käivitamist on soovitav siiski jälgida seadme tööd, et tagada veatu toimimine.

Elektrikatkestuse tagajärjed:

Seadmetel, mis vajavad järeljahutust ja on elektrikatkestuse hetkel kuumad, võib tekkida termokaitsete rike. Ohutuse kaalutlusel ei tohi te termokaitseid ise kontrollida, väljaarvatud juhtudel kui on seadme kasutusjuhendis eraldi kirjeldatud.

Võimalike probleemide korral on parim lahendus pöörduda Metos hooldusesse telefonil 6 500 710 või e-kirjaga metos.hooldus@metos.ee.

Külasta meie kodulehte www.metos.ee.