PRIVAATSUSEESKIRI

Faili kirjeldus kooskõlas isikuandmete seaduse (EU) 2016/679.

Vastutav töötleja ja registri nimi

Metos AS, Saha tee 18, Loo, 74201 HARJUMAA
 
Metos AS (edaspidi: Metos) kliendiregister.

Kontaktisik

Tarmo Syld, tel 65 00 740.

Registri eesmärk

Faili eesmärk on Metose kliendiregistri pidamine. Fail sisaldab teavet Metose ja tema klientide vahelise äritegevuse ning sellega seotud suhtluse kohta. Lisaks võib register sisaldada teavet muudest ligipääsetavatest registritest. Internetiostude puhul võib register sisaldada klientide esitatud andmeid. Kõiki isikuandmeid töödeldakse isikuandmete seadusega lubatud ja sätestatud ulatuses. Andmeid võidakse statistiliselt kombineerida ja kasutada tegevuse arendamisel. Faili andmeid võidakse kasutada Metose turundusmaterjali, näiteks kliendiajakirjade, uudiskirjade, kutsete ja tootekataloogide saatmiseks. Klient võib keelata oma andmete kasutamise eespool nimetatud eesmärkidel.

Registri sisu

Isikuandmete register sisaldab järgmist teavet.
Äriühing või avalik asutus, keda isik esindab
Isiku ees- ja perekonnanimi ning ametikoht/ametinimetus
E-post
Postiaadress
Telefon
Teave hinnapäringu ja/või tellimuse kohta
Muu kliendi esitatud teave, mis on oluline kliendisuhte hoidmiseks

Küpsised

Metose e-teenused kasutavad teenuse sooritusvõime parandamiseks ja kasutusmugavuse suurendamiseks küpsiseid. Küpsiste keelamiseks tuleb järgida juhiseid brauseri seadistuste muutmise kohta. Küpsiste keelamise korral ei pruugi veebilehe mõned funktsioonid enam õigesti töötada.

Registri turvalisus, asukoht ja andmete esitamine

Register asub Metose turvaserveris ja sellele pääsevad ligi vaid isikud, kellel on Metose sisevõrgu kasutusõigus. Faili ei avaldata kolmandatele isikutele. Registri kirjeldus isikuandmete seaduse järgi on kättesaadav Metos Oy Ab asukohas aadressil Metos AS, Saha tee 18, Loo, 74201 HARJUMAA. Klient võib taotleda juurdepääsu oma andmetele ja andmete parandamist.