Andmekaitse põhimõtted

Meie klientide privaatsus on meile tähtis. Isikuandmete ja muude meie teenustega seoses kogutavate andmete käsitlemisel ja kaitsmisel toimime alati parimal võimalikul viisil asjatundlikult ja turvaliselt. Selles andmekaitse põhimõtteid käsitlevas osas räägime, kuidas ja miks kogume ja käsitleme teie andmeid, kui külastate meie veebilehte, või muul viisil, kui kasutate teie poolt pakutavaid teenuseid, ja kuidas kaitseme neid andmeid. Lisaks selgitame, milliseid valikuid saate nende andmete kasutamise osas teha. Kui esitate meile oma isikuandmed kas meie veebilehel või mujal seoses meie poolt osutatavate teenustega, siis annate ühtlasi oma nõusoleku, et nende andmete käsitlemisel rakendatakse neid andmekaitsepõhimõtteid ning registri kohaldatavas seletuskirjas esitatud andmetöötluspõhimõtteid. Meie veebilehele ja muudele meie poolt osutatavatele teenustele viitamisel kasutatakse sel juhul mõistet „Teenused“.

Meie veebilehel kasutatavad küpsised ja analüüsitööriistad

Meie teenuste kasutamisel võime meie ja meie välised teenuseosutajad ja koostööpartnerid saata küpsiseid ja kasutada vastavat tehnoloogiat, et parandada ja arendada teie veebitoiminguid. Küpsised on failid, mis koguvad kasutaja arvuti, brauseri ja veebilehe kasutamise kohta spetsiaalset tehnilist teavet, näiteks milliseid veebilehti olete külastanud ja millises järjekorras. Küpsiste abil saab tuvastada veebilehte sageli külastavad kasutajad, lihtsustada ja isikupärastada kasutajate sisselogimist ja veebilehel liikumist ning mõõta ja analüüsida kasutajate harjumusi ja muid statistilisi andmeid. Meie veebilehel võivad olla kasutusel ka erinevad jälgimis- ja analüüsitööriistad, mille abil saab koguda andmeid, analüüsida ja mõõta näiteks veebilehe kasutamist või hinnata meie poolt saadetavate teadete või reklaami tõhusust või seda, kuidas meie teated jõuavad kasutajateni. Küpsisesse ja muudesse jälgimis- ja analüüsitööriistadesse salvestatavad andmed on anonüümsed andmed ja need ei sisalda isikuandmeid. Ülalnimetatud vahendite abil saame pidevalt parandada ja arendada oma veebilehe sisu ja oma teenuseid. Küpsised ja muu vastav tehnoloogia ei kahjusta kasutajate arvutit ega faile.

Kui te ei soovi, et meie või meie koostööpartnerid saaksid küpsiste abil ülalnimetatud teavet, saate küpsiste kasutamise brauserprogrammi sätete hulgas keelata. Lisateavet leiate brauseri menüüst Juhised. On siiski kasulik teada, et küpsised võivad olla vältimatud meie teatud teenuste või meie veebilehe osade kasutamiseks, ja seetõttu ei pruugi küpsiste keelamise korral meie veebilehe teatud teenused või sisu olla tingimata kasutatavad.


Registriaruanne

Isikuandmete seadusele vastav registriaruanne.

Registripidaja ja registri nimetus

Metos Aktsiaseltsi (registrikood  10307573) Saha tee 18, 74201 Loo alevik, Harjumaa.
Metos AS (allpool ”Metos”) kliendiregister.


 

Registri kasutusotstarve

Registrisse kogutakse andmeid kliendi ja Metose vahelise äritegevuse ja sellega seotud ühendusepidamise kohta.  Veebisuhtluse osas võidakse registrisse lisada kliendi enda poolt esitatud andmed. Kõiki isikuandmeid käsitletakse isikuandmete seaduse poolt lubatud ja eeldatud piirides. Andmed võib kombineerida statistilisteks andmeteks ja kasutada tegevuse arendamiseks. Registri andmeid võib kasutada Metose turundusmaterjalide, näiteks kliendilehe, uudiskirjade, kutsete ja tootekataloogide saatmiseks ja kliendisuhete ülalpidamisel, käsitlemisel ja klientidega kontakteerumisel ning meie teenuste analüüsimisel ja arendamisel. Kliendil on õigus keelata oma andmete kasutamist ülalnimetatud otstarbel.

Registris sisalduvad andmed

Isikuregister sisaldab järgmisi andmeid:
ettevõte või avalik-õiguslik asutus, keda isik esindab
osiku ees- ja perekonnanimi ning tööülesanne/ametikoht
e-posti aadress
postiaadress
postiindeks
andmed pakkumiskutse ja/või tellimuse kohta
muud kliendi poolt esitatud, kliendisuhte pidamise seisukohast tähtsad andmed

Registri kaitse, asukoht ja andmete üleandmine

Register asub Metose kaitstud serveris ja selle kasutamise õigus eeldab Metose sisevõrgu kasutusõigusi. Me ei anna isikuandmeid ilma kliendi nõusolekuta üle kolmandatele isikutele, kui isikuandmete seaduse sätetest või muudest õigusnormidest või eeskirjadest ei tulene teisiti. Klient võib paluda tema kohta käivate andmete tema jaoks nähtavaks tegemist ja nõuda nende andmete kontrollimist.

Meie veebikaupluses ja teenuste pakkumiskutsetes kasutatakse SSL-turvasüsteemi (SSL=Secure Sockets Layer), mis on tuntud ja laialdaselt kasutatav turvameetod. Selle tehnoloogia abil tagatakse turvaline andmeside Metose ja kasutaja vahel. Kasutame isikuandmete kaitsmiseks ka selliseid üldiselt kasutusel olevaid tehnilisi ja halduslikke turvameetmeid, mille abil saab piisaval viisil ise tagada, et andmed on kaitstud võimalike kuritarvituste ja muude lubamatute tegevuste eest. Meie süsteem on kaitstud tulemüüri- ja paroolikaitsega ning registreeritud isikuandmeid käsitlevad vaid need Metose töötajad, kelle töökohustuste hulka selline käsitlemine kuulub.